İçeriğe geç

Alışveriş sepeti

Sepetiniz boş

mahremiyet

Firmamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Veri koruma, Raj-Hupp, Pratik Raj'ın yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Raj-Hupp, Pratik Raj web sitesinin kullanımı genellikle herhangi bir kişisel veri sağlamadan mümkündür. Ancak, bir veri sahibinin web sitemiz üzerinden şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak istemesi halinde, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin onayını alırız.
Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne ve Raj-Hupp, Pratik Raj için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz, işbu veri koruma beyanı ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri, bu veri koruma beyanı ile hakları konusunda bilgilendirilmektedir.
Denetleyici Raj-Hupp olarak Pratik Raj, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları genellikle güvenlik açıklarına sahip olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte özgürdür.

1. Tanımlar
Raj-Hupp, Pratik Raj'ın veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucusu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) kabulü için kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, kamuoyunun yanı sıra müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, önceden kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.
Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a) Kişisel veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle (bundan böyle "veri konusu" olarak anılacaktır) ilgili tüm bilgilerdir. Doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade eden bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcıya atama yoluyla tanımlanabilen bir gerçek kişi olarak kabul edilir.

b)
Etkilenen kişi Etkilenen kişi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kişi tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişidir.

c) İşleme
İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, sipariş verme, depolama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, iletim yoluyla açıklama, dağıtım veya başka herhangi bir hüküm, karşılaştırma veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha gibi kişisel verilerle bağlantılı olarak otomatik süreçlerin veya bu tür süreçlerin yardımıyla veya yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlemdir.

d) İşlemenin kısıtlanması
İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.
e) Profil Oluşturma
Profil oluşturma, bu kişisel verilerin gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek, özellikle iş performansı, ekonomik durumla ilgili hususları değerlendirmek, bu gerçek kişinin sağlığını, kişisel tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, nerede olduğunu veya yer değiştirmesini analiz etmek veya tahmin etmek için kullanılmasından oluşan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir.

f) Takma ad verme
Takma ad verme, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı ayrı saklanması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atanmamasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan artık belirli bir veri sahibine atanamayacağı şekilde işlenmesidir.

g) Sorumlu kişi veya kişi
işlemeden sorumlu veya kişi İşlemeden sorumlu olan, kişisel verilerin işlenme amaçları ve vasıtaları hakkında tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organlardır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik hukukuna veya üye devletlerin hukukuna uygun olarak sağlanabilir.

h) İşlemci
İşleyici, kişisel verileri sorumlu kişi adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir organdır.

i) Alıcı
Alıcı, üçüncü kişi olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer bir organdır. Bununla birlikte, Birlik hukukuna veya üye devletlerin yasalarına göre belirli bir soruşturmanın parçası olarak kişisel verileri alabilecek yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.

j) Üçüncü
Taraf, ilgili kişi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer bir tüzel kişidir.

k) Rıza
Rıza, veri konusu tarafından bilgilendirilmiş bir şekilde ve açık bir şekilde, veri konusunun kendileriyle ilgili verileri işlediğini belirttiği bir beyan veya diğer açık olumlu eylemler şeklinde verilen herhangi bir gönüllü niyet beyanıdır. kişisel verilere izin veriyorum.

2. Kişinin adı ve adresi
sorumlu işleme için Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamında, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yürürlükte olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğine sahip diğer hükümler şöyledir:
Raj-Hupp, Pratik Raj
Uzun sıra 81
20099 Hamburg
Tel. + 4940 328 98 078
Posta: raj@raj-hupp.de

3. Kurabiye
Raj-Hupp, Pratik Raj'ın internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine dosyalanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.
Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerez, çerez kimliği adı verilen bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerez için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Web sitelerinin ve sunucuların çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.
Çerezlerin kullanımı yoluyla, Raj-Hupp, Pratik Raj, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.
Bir çerez kullanarak, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcının çıkarları doğrultusunda optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri hatırlamak için bir çerez kullanır.
İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişinin kullanılan internet tarayıcısındaki çerez ayarını devre dışı bırakması durumunda, web sitemizin tüm fonksiyonları tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması
Raj-Hupp web sitesi, Pratik Raj, web sitesine bir veri sahibi veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (referrer), (4) alt web siteleri Web sitemize bir erişim sistemi aracılığıyla erişildiğini, (5) Web sitesine erişim tarihi ve saatini, (6) bir internet protokol adresini (IP adresi),
Raj-Hupp, Pratik Raj bu genel veri ve bilgileri kullanırken ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde iletmek, (2) web sitemizin içeriğini ve bunun için reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler bu nedenle Raj-Hupp, Pratik Raj tarafından istatistiksel olarak değerlendirilir ve şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, nihayetinde işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma seviyesini sağlamak için. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitemize kayıt
Veri sahibi, kişisel verilerini sağlayarak denetleyicinin web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Hangi kişisel verilerin işlemeden sorumlu kişiye iletildiği, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden kaynaklanır. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca işlemeden sorumlu kişinin dahili kullanımı ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. İşlemden sorumlu kişi, verilerin bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri münhasıran dahili kullanım için kullanacak olan bir paket hizmet sağlayıcısına iletilmesini ayarlayabilir,
İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kayıt olunarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planına karşı saklanır. Bu bakımdan, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişiyi korumak için gereklidir. Bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya cezai kovuşturma için kullanılmadıkça, genellikle üçüncü taraflara aktarılmaz.
Veri sahibinin kişisel verilerin gönüllü olarak sağlanması ile kaydedilmesi, veri denetleyicisinin veri konusuna, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik veya hizmetler sunmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirmekte veya bunları işlemekten sorumlu kişinin veri tabanından tamamen sildirmekte serbesttir.
İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair talep üzerine ilgili her kişiye her zaman bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, yasal saklama gereklilikleri olmaması koşuluyla, işlemeden sorumlu kişi, ilgili kişinin talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. Bu veri koruma beyanında adı geçen bir veri koruma görevlisi ve işlemeden sorumlu kişinin çalışanlarının tamamı, bu bağlamda ilgili kişi için irtibat kişileri olarak mevcuttur.

6. Bültenimize abonelik
Raj-Hupp web sitesinde, Pratik Raj se, kullanıcılara şirketimizin haber bültenine abone olma fırsatı verilmektedir. Haber bülteni sipariş edildiğinde işlemeden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin iletildiği, bu amaçla kullanılan giriş maskesinden kaynaklanmaktadır.
Raj-Hupp, Pratik Raj, müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bir haber bülteni ile şirketin teklifleri hakkında bilgilendirir. Şirketimizin haber bülteni genellikle ilgili kişi tarafından ancak (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin haber bültenini almak için kaydolması durumunda alınabilir. Bülten gönderimi ile ilgili kişi tarafından ilk kez girilen e-posta adresine, yasal sebeplerden ötürü, çift onay prosedürü kullanılarak bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresinin sahibinin haber bülteninin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.
Haber bültenine kaydolurken, kayıt sırasında ilgili kişinin kullandığı bilgisayar sisteminin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresini ve ayrıca kayıt tarihini ve saatini de kaydederiz. Bu verilerin toplanması, bir veri konusunun e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımının daha sonraki bir zamanda izlenebilmesi için gereklidir ve bu nedenle işlemeden sorumlu kişi için yasal bir koruma görevi görür.
Bültene kaydolurken toplanan kişisel veriler yalnızca haber bültenimizi göndermek için kullanılacaktır. Ayrıca, haber bülteni abonelerine, haber bülteni hizmetinin işletilmesi veya ilgili bir kayıt için gerekliyse e-posta ile bilgi verilebilir, çünkü bu, haber bülteni teklifindeki değişiklikler veya teknik koşullardaki değişiklikler durumunda geçerli olabilir. . Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veri sahibi, haber bültenimize aboneliğini istediği zaman iptal edebilir. İlgili kişinin haber bültenini göndermemiz için bize vermiş olduğu kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayın geri alınması amacıyla her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunur. Ayrıca, doğrudan işlemeden sorumlu kişinin web sitesinde haber bülteni aboneliğinden çıkma veya bunun işlenmesinden sorumlu kişiyi başka bir şekilde bilgilendirme seçeneği vardır.

7. Bülten takibi
Raj-Hupp, Pratik Raj'dan gelen bültenler sözde içerir Izleme Piksel. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen e-postalara katıştırılmış minyatür bir grafiktir. Bu, gerçekleştirilecek çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel bir değerlendirmesini sağlar. Pratik Raj, gömülü izleme pikseli Raj-Hupp'u kullanarak, bir e-postanın bir veri konusu tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların veri konusu tarafından çağrıldığını tanıyabilir.
Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, bültenin gönderilmesini optimize etmek ve gelecekteki bültenlerin içeriğini ilgili kişinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için işlemeden sorumlu kişi tarafından saklanır ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Etkilenen kişiler, çift katılım prosedürü aracılığıyla verilen ilgili ayrı onay beyanını herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir. İptal işleminden sonra, bu kişisel veriler işlemeden sorumlu kişi tarafından silinecektir. Raj-Hupp, Pratik Raj, bültenin alınmasından çekilmeyi otomatik olarak bir iptal olarak yorumlar.

8. Web sitesi üzerinden iletişim seçenekleri
Raj-Hupp'un web sitesi, Pratik Raj, şirketimizle hızlı elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan ve aynı zamanda elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren bilgiler içerir. Bir veri konusu, işlemeden sorumlu kişiyle e-posta veya iletişim formu aracılığıyla iletişim kurarsa, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilecektir. Bir veri konusu tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak işlemeden sorumlu kişiye iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla saklanır.

9. Web sitesindeki blogda yorum işlevi
Raj-Hupp, Pratik Raj, kullanıcılara işlemeden sorumlu kişinin web sitesinde bulunan bir blogdaki bireysel blog gönderilerine bireysel yorumlar bırakma seçeneği sunar. Bir blog, blogcular veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makale yayınlayabileceği veya sözde blog yayınlarında düşüncelerini yazabileceği bir web sitesinde, genellikle halka açık olarak erişilebilen bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü taraflarca yorumlanabilir.
İlgili bir kişi bu web sitesinde yayınlanan bloga bir yorum bırakırsa, ilgili kişi tarafından bırakılan yorumlara ek olarak, yorumun girildiği zamana ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adına (takma ad) ilişkin bilgiler saklanır ve yayınlanır. Ayrıca, ilgili kişinin İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresi, güvenlik nedenleriyle ve ilgili kişinin bir yorum göndererek veya yasadışı içerik yayınlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi durumunda saklanır. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişinin kendi çıkarınadır, böylece yasanın ihlali durumunda kendini aklayabilirdi. Toplanan bu kişisel veriler, böyle bir aktarımın kanunen gerekli kılınmadığı veya işlemeden sorumlu kişinin yasal savunmasına hizmet etmediği sürece üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

10. Web sitesindeki blogdaki yorumlara abonelik
Bu Yapılan yorumlar Raj-Hupp'un blogu, Pratik Raj genellikle üçüncü taraflarca abone olunabilir. Özellikle, bir yorumcunun belirli bir blog gönderisine yaptığı yorumun ardından yorumlara abone olma olasılığı vardır.
Bir veri konusu yorumlara abone olma seçeneğini belirlerse, işlemeden sorumlu kişi, sağlanan e-posta adresinin sahibinin gerçekten Seçeneğin karar verdiği e-posta adresinin sahibi olup olmadığını kontrol etmek için çift katılım prosedürünü kullanmak üzere otomatik bir onay e-postası gönderir. Yorumlara abone olma seçeneği herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.

11. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi
Veri sahibinin kişisel verilerini işlemekten, işlemekten ve depolamaktan sorumlu kişi, yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde başka bir yasa koyucu tarafından öngörülmesi durumunda sağlanmıştır.
Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

12. Mahkemenin Hakları Veri Sahibi
a) Onay hakkı
Her veri konusu, Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair işlemeden sorumlu kişiden onay talep etme hakkına sahiptir. İlgili bir kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

b) Bilgi edinme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından verilen, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını herhangi bir zamanda işlemekten sorumlu kişiden alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri Veri sahibine izin verin Aşağıdaki bilgilere erişim:
işleme
amaçlar İşlenen kişisel veri kategorileri
Kişisel verilerin ifşa edildiği veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için,
Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya bu mümkün değilse , bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler,
Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkının varlığı,
bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı;
Kişisel verilerin ilgili kişiden toplanmaması halinde: Verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler,
GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - kişi Mantığın yanı sıra bu tür bir işlemin kapsamı ve amaçlanan etkileri
veri sahibi. Ayrıca, veri konusu, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa iletilip iletilmediği konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu, iletim ile bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına da sahiptir.
Bir veri konusu bu bilgi hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

c) Düzeltme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından verilen ve kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
Bir veri konusu bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, aşağıdaki Nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması koşuluyla, sorumlu kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme hakkına sahiptir:
Kişisel veriler, artık gerekli olmadığı amaçlar için toplandı veya başka bir şekilde işlendi.
Veri konusu, işlemenin GDPR Madde 6 (1) (a) veya Madde 9 (2) (a) GDPR uyarınca dayandığı onaylarını iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Veri sahibi, Sanata uygun olarak işlemeye itiraz eder. 21 GDPR Paragraf 1 ve işlemenin geçersiz kılan meşru nedenleri yoktur veya veri konusu Maddeye uygun olarak itiraz eder. 21 GDPR Paragraf 2 İşleme a.
Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
Kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
Kişisel veriler, Sanata uygun olarak sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır. 8 Paragraf 1 GDPR.
Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili bir kişi Raj-Hupp, Pratik Raj'da saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla istediği zaman iletişime geçebilir. Raj-Hupp, Pratik Raj veya başka bir çalışanın veri koruma görevlisi, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.
Kişisel veriler Raj-Hupp tarafından alenileştirilmiş ise, Pratik Raj ve şirketimiz, sorumlu kişi olarak, kişisel verileri Md'ye uygun olarak silmekle yükümlüdür. 17 GDPR Paragraf 1, Raj-Hupp, Pratik Raj, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri işlemcilerini, veri konusunun bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların bu diğer veri işlemcilerinden silinmesini talep ettiği veya bu kişisel verilerin kopyalarını veya kopyalarını talep ettiği konusunda bilgilendirmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere teknoloji ve uygulama maliyetlerine uygun mevcut Önlemleri dikkate alır, İşleme gerekli olmadığı sürece. Raj-Hupp'un veri koruma görevlisi,

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından verilen
denetleyici için Aşağıdaki koşullardan biri karşılanırsa işlemeyi kısıtlayın: Kişisel verilerin doğruluğu, ilgili kişi tarafından sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca tartışılır.
İşlemenin hukuka aykırı olması, ilgili kişinin kişisel verileri silmeyi reddetmesi ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmesidir.
Sorumlu kişi artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusunun yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacı vardır.
İlgili kişi, Sanata uygun olarak işlenmesine itiraz etmiştir. 21 GDPR Paragraf 1 ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin ilgili kişininkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.
Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve ilgili bir kişi Raj-Hupp, Pratik Raj'da saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir. Raj-Hupp, Pratik Raj veya başka bir çalışanın veri koruma görevlisi, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, ilgili kişinin sorumlu bir kişiye sağladığı kendileriyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde almak için Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından verilen hakka sahiptir. Ayrıca, işlemenin Madde uyarınca rızaya dayanması koşuluyla, bu verileri, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden herhangi bir engel olmaksızın sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkına da sahipsiniz. 6 Paragraf 1 Harf a GDPR veya Sanat. 9 Para 2 Bir DS-GVO mektubu veya Sanata göre bir sözleşmede. 6 paragraf 1 harf b DS-GVO ve işlemenin otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilmesi,
Ayrıca, Sanata uygun olarak veri taşınabilirliği haklarını kullanırken. 20 (1) GDPR, veri konusu, teknik olarak mümkün olduğu ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece, kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine iletilmesini sağlama hakkına sahiptir.
Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi istediği zaman Raj-Hupp, Pratik Raj veya başka bir çalışan tarafından atanan veri koruma görevlisi ile iletişime geçebilir.

g) İtiraz hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasama organı tarafından, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, herhangi bir zamanda, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı, Sanata dayanan hakka sahiptir. 6 Para. 1 e veya f harfleri DS-GVO, itirazda bulunmak için yer alır. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.
Raj-Hupp, Pratik Raj, veri konusunun çıkarları, hakları ve özgürlüklerinden daha ağır basan işleme için zorlayıcı meşru nedenler kanıtlayamadığımız veya işlemenin iddia etmeye hizmet etmediği sürece, bir itiraz durumunda kişisel verileri artık işlememektedir. yasal taleplerin uygulanması veya savunulması.
Raj-Hupp, Pratik Raj kişisel verileri doğrudan postayı işletmek için işlerse, ilgili kişi herhangi bir zamanda kişisel verilerin bu tür reklamlar amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri konusu Raj-Hupp, Pratik Raj'ın doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederse, Raj-Hupp, Pratik Raj artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.
Buna ek olarak, veri konusu, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, Raj-Hupp, Pratik Raj tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya istatistiksel amaçlar için Sanata uygun olarak gerçekleştirilen kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. 89 Para . 1 GDPR, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlem gerekli olmadıkça itiraz etmek.
İtiraz hakkını kullanmak için, ilgili kişi doğrudan Raj-Hupp, Pratik Raj veya başka bir çalışanın veri koruma görevlisine başvurabilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürler vasıtasıyla itiraz haklarını kullanmakta özgürdür.

h) Profil oluşturma dahil olmak üzere münferit durumlarda otomatik kararlar
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, (1) kararın veri konusu ile sorumlu kişi arasındaki bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olmaması durumunda, Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından, kendileri üzerinde yasal etkileri olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen yalnızca otomatik işlemeye dayanan bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir. veya (2) Birliğin veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasal hükümlerine dayanarak, izin verilebilir olması ve bu yasal hükümlerin veri sahibinin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri içermesi veya (3) veri sahibinin açık rızası ile gerçekleşmesi.
Kararın (1) veri konusu ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olması veya (2) veri konusunun açık rızası ile verilmesi durumunda, Raj-Hupp, Pratik Raj, hakları korumak için uygun önlemleri alacak ve Veri sahibinin özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak, en azından sorumlu kişi adına bir kişi tarafından müdahale edilme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahil.
Veri konusu otomatik kararlarla ilgili haklar iddia etmek isterse, veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla istediği zaman iletişime geçebilir.

i) Veri koruma kanunu kapsamında onayı iptal etme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktif ve yönetmelikler yasa koyucusu tarafından verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir.
İlgili kişi onayını geri çekme hakkını ileri sürmek isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya işlemeden sorumlu kişinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

13. Başvurularda ve başvuru sürecinde veri koruma
İşlemeden sorumlu kişi, başvuru sürecini ele almak amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik olarak da yapılabilir. Bu, özellikle bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini işlemeden sorumlu kişiye örneğin e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla elektronik olarak göndermesi durumunda geçerlidir. İşlemden sorumlu kişinin başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapması durumunda, iletilen veriler yasal hükümlere uygun olarak istihdam ilişkisinin işlenmesi amacıyla saklanacaktır. İşlemden sorumlu kişinin başvuru sahibi ile iş sözleşmesi yapmaması, başvuru belgeleri, silme işleminin işlemeden sorumlu kişinin diğer meşru çıkarlarıyla çelişmemesi koşuluyla, ret kararının tebliğinden iki ay sonra otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda bir başka meşru menfaat, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki davalarda ispat yüküdür.

14. Facebook uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
Veri işlemeden sorumlu kişi, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.
Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan, İnternet üzerinde yürütülen bir sosyal buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmasına olanak tanır.
Facebook'u işleten şirket Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Bir veri sahibi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verileri işlemekten sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland'dır.
Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilir - Bileşen, karşılık gelen Facebook bileşeninin bir temsilinin Facebook'tan indirilmesine neden olur. Tüm Facebook eklentilerine eksiksiz bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.'de bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Facebook, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır.
İlgili kişi aynı anda Facebook'ta oturum açtıysa, Facebook, ilgili kişinin web sitemizi her ziyaretinde ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. İnternet sitesi. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini, örneğin "Beğen" düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi bir yorum yaparsa, Facebook bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.
Facebook, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.
Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/, adresinde bulunan veri kılavuzu, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, ilgili kişinin gizliliğini korumak için Facebook'un hangi ayar seçeneklerini sunduğu da açıklanmaktadır. Ayrıca, Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan farklı uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri iletimini engellemek için kullanılabilir.

15. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işlevli)
İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işlevli) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin İnternet sayfalarına davranışlarına ilişkin verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri konusunun bir web sitesine geldiği (sözde yönlendiren), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle erişildiği web sitesindeki verileri toplar. görüntülendi. Bir web analizi, esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.
Google Analytics bileşenini işleten şirket Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.
İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics aracılığıyla web analizi için "_gat._anonymizeIp" ekini kullanır. Bu ekleme sayesinde, internet sayfalarımıza bir Avrupa Birliği üye ülkesinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına imza atan başka bir ülkeden erişiliyorsa, ilgili kişinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve anonimleştirilir.
Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçi akışını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.
Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Çerez ayarıyla, Google'ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Bu web sitesinin veri işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak tetiklenir. ilgili Google Analytics bileşeni Çevrimiçi analiz amacıyla verileri Google'a iletmek için. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra Google'ın kullandığı ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.
Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı konum ve ilgili kişi tarafından web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreçle toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.
İlgili kişi, yukarıda gösterildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısında karşılık gelen bir ayar aracılığıyla herhangi bir zamanda web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.
Ayrıca, veri konusu, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunu önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirip yüklemesi gerekir Bu tarayıcı eklentisi, web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri veya bilginin Google Analytics'e aktarılamayacağını JavaScript aracılığıyla Google Analytics'e bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonraki bir tarihte silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, İlgili kişinin Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya etki alanına atfedilebilecek başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme seçeneği vardır.
Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html. adreslerinde bulunabilir Google Analytics, bu bağlantı https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır

Google Analytics'i devre dışı bırakma *

* Bağlantıya tıklandığında komut dosyasının otomatik olarak yürütüleceğine dair bir onay görüntülenmez.
16. Google Yeniden Pazarlama'nın uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri
İşlemeden sorumlu kişi, Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir şirketin daha önce şirketin web sitesinde bulunan İnternet kullanıcılarına reklam göstermesini sağlayan bir Google AdWords işlevidir. Bu nedenle, Google Yeniden Pazarlama'nın entegrasyonu, bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve sonuç olarak İnternet kullanıcısına ilgi alanıyla alakalı reklamlar göstermesine olanak tanır.
Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini işleten şirket Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.
Google Yeniden Pazarlama'nın amacı, ilgi alanıyla alakalı reklamlar göstermektir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google reklamcılık ağı üzerinden görüntülememize veya İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer web sitelerinde görüntülememize olanak tanır.
Google Yeniden Pazarlama, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Google, çerezi ayarlayarak, web sitemizin ziyaretçilerini, daha sonra Google reklamcılık ağının da üyesi olan web sitelerine eriştiklerinde tanıyabilir. Google Yeniden Pazarlama hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine her erişildiğinde, veri sahibinin internet tarayıcısı kendisini otomatik olarak Google'a tanıtır. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve Google, diğer şeylerin yanı sıra, ilgi alanıyla alakalı reklamlar görüntülemek için kullanır.
Çerez, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreçle toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.
İlgili kişi, yukarıda gösterildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısında karşılık gelen bir ayar aracılığıyla herhangi bir zamanda web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.
Veri konusu, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneğine de sahiptir. Bunun için ilgili kişinin kullandığı internet tarayıcılarının her birinden www.google.de/settings/ads linkini çağırması ve orada istediği ayarları yapması gerekmektedir.
Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

17. Google+'nın uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri
İşlemeden sorumlu kişi, Google+ düğmesini bu web sitesine bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+, sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan, İnternet üzerinde yürütülen bir sosyal buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Google+, diğer şeylerin yanı sıra sosyal ağ kullanıcılarının arkadaşlık istekleri yoluyla özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve ağ kurmasına olanak tanır.
Google+, Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD tarafından işletilmektedir.
İşlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Google+ düğmesinin entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından, ilgili Google+ düğmesi tarafından otomatik olarak Google'dan ilgili Google+ İndirme düğmesini görüntülemesi istenir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/. adresinde bulunabilir
İlgili kişi aynı anda Google+'da oturum açmışsa, Google, ilgili kişinin web sitemize yaptığı her ziyarette ve web sitemizdeki ilgili kalış süresi boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından ilgili kişinin ilgili Google+ hesabına atanır.
İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Google+ düğmelerinden birini etkinleştirir ve bu nedenle bir Google+ 1 önerisinde bulunursa, Google bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder. Google, ilgili kişinin Google+1 önerisini kaydeder ve ilgili kişinin bu konuda kabul ettiği koşullara uygun olarak herkese açık hale getirir. İlgili kişi tarafından bu web sitesinde yapılan bir Google +1 önerisi daha sonra, ilgili kişi tarafından kullanılan Google +1 hesabının adı ve içinde saklanan fotoğraf, örneğin Google arama motorunun arama motoru sonuçları gibi diğer Google hizmetlerinde saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle birlikte kullanılacaktır. İlgili kişinin Google hesabında veya başka yerlerde, örneğin web sitelerinde veya reklamlarla bağlantılı olarak, saklanır ve işlenir. Ayrıca, Google, bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google, bu kişisel bilgileri çeşitli Google hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla da kaydeder.
Google+ düğmesi aracılığıyla, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Google+'da oturum açmışsa, Google her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır; bu, ilgili kişinin Google+ düğmesini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.
İlgili kişi kişisel verilerin Google'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi açmadan önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu tür bir aktarımı önleyebilir.
Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir. Google'dan Google +1 düğmesi hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. adresinde bulunabilir

18. Google AdWords'ün uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri
İşlemeden sorumlu kişi, Google AdWords'ü bu web sitesine entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin Google'ın arama motoru sonuçlarına ve Google reklamcılık ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir internet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır ve bu sayede bir reklam, yalnızca kullanıcı arama motoruyla anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu çağırırsa Google'ın arama motoru sonuçlarında görüntülenir. Google reklam ağında, reklamlar otomatik bir algoritma kullanılarak ve önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla ilgili web sitelerine dağıtılır.
Google AdWords'ün hizmetlerini işleten şirket Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.
Google AdWords'ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi alanıyla alakalı reklamlar göstererek ve web sitemizde üçüncü taraf reklamları görüntüleyerek web sitemizin reklamını yapmaktır.
İlgili bir kişi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla ulaşırsa, Google tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde dönüşüm çerezi olarak adlandırılan bir şey saklanır. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişiyi tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi henüz dolmamışsa, dönüşüm çerezi belirli alt sayfalara, örneğin bir çevrimiçi mağaza sisteminden alışveriş sepetine web sitemizde erişilip erişilmediğini belirlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google'ın, web sitemize bir AdWords reklamı aracılığıyla gelen ilgili bir kişinin satış yapıp yapmadığını, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini anlamamızı sağlar.
Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için tarafımızdan kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan ilgili kişiyi tanımlayabilecek bilgiler almaz.
Dönüşüm çerezi, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreçle toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.
İlgili kişi, yukarıda gösterildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısında karşılık gelen bir ayar aracılığıyla herhangi bir zamanda web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm tanımlama bilgisi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Adwords tarafından zaten ayarlanmış olan bir çerez, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.
Veri konusu, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneğine de sahiptir. Bunun için ilgili kişinin kullandığı internet tarayıcılarının her birinden www.google.de/settings/ads linkini çağırması ve orada istediği ayarları yapması gerekmektedir.
Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

19. Instagram'ın uygulanmasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform niteliğinde olan ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmalarını ve ayrıca bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymalarını sağlayan bir hizmettir.
Instagram hizmetlerini işleten şirket, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ABD adresinde bulunan Instagram LLC'dir.
Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği münferit sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak açılır. ilgili Instagram bileşeniyle değiştirilmesi, karşılık gelen bileşenin bir temsilinin Instagram'dan indirilmesine neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.
İlgili kişi aynı anda Instagram'da oturum açtıysa, Instagram, ilgili kişinin web sitemizi her ziyaretinde ve web sitemizde ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin hangi belirli alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili Instagram hesabına atanır. İlgili kişinin web sitemize entegre Instagram düğmelerinden birine tıklaması durumunda aktarılan veriler ve bilgiler, ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından saklanır ve işlenir.
Instagram, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram'da oturum açtıysa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Instagram bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi ziyaret etmeden önce Instagram hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.
Daha fazla bilgi ve Instagram'ın geçerli veri koruma hükümleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.'te bulunabilir.

20. LinkedIn uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesine LinkedIn Corporation'ın bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. 400 milyondan fazla kayıtlı kişi, 200'den fazla ülkede LinkedIn kullanıyor. Bu, LinkedIn'i şu anda iş bağlantıları için en büyük platform ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri yapıyor.
LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. ABD dışındaki veri koruma konularından LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland sorumludur.
Bir LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) ile donatılmış web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bu bileşen, ilgili kişi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn bileşeninin ilgili bir sunumunu indirmesine neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://developer.linkedin.com/plugins. adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak LinkedIn, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.
İlgili kişi aynı anda LinkedIn'de oturum açmışsa, LinkedIn, ilgili kişinin web sitemizi her ziyaretinde ve ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. İnternet sitesi. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili LinkedIn hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilmiş bir LinkedIn düğmesini etkinleştirirse, LinkedIn bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.
LinkedIn bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda LinkedIn'de oturum açmışsa, LinkedIn her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır; bu, ilgili kişinin LinkedIn bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin LinkedIn'e iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls,'de LinkedIn, e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefli reklamlardan çıkma ve reklam ayarlarını yönetme seçeneği sunar. LinkedIn ayrıca, çerezleri ayarlayabilen Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iş ortakları kullanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.'de reddedilebilir. LinkedIn'in geçerli veri koruma hükümleri https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.'da mevcuttur. LinkedIn çerez politikası https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.'de mevcuttur.

21. Twitter uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesine Twitter'dan bileşenler entegre etti. Twitter, kullanıcıların sözde tweet'leri, yani 140 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayabildiği ve dağıtabildiği çok dilli, herkesin erişebileceği bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlar, Twitter'da oturum açmamış kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet'lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Twitter ayrıca hashtag'ler, bağlantılar veya retweet'ler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap edilmesini sağlar.
Twitter, Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir.
Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği münferit sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak açılır. ilgili Twitter bileşeni tarafından etkinleştirilmesi, ilgili Twitter bileşeninin bir temsilinin Twitter'dan indirilmesine neden olur. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgi https://about.twitter.com/de/resources/buttons.'de mevcuttur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Twitter, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. Twitter bileşenini entegre etmenin amacı,
İlgili kişi aynı anda Twitter'da oturum açtıysa, Twitter, ilgili kişinin web sitemizi her ziyaretinde ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. İnternet sitesi. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından ilgili kişinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişinin web sitemize entegre Twitter butonlarından birine tıklaması halinde, bununla aktarılan veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.
Twitter, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Twitter'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman Twitter bileşeni aracılığıyla alır; bu, ilgili kişinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Twitter'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.
Twitter'ın geçerli veri koruma hükümleri https://twitter.com/privacy?lang=de. adresinde bulunabilir.

22. Xing'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesine Xing'den bileşenler entegre etmiştir. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel kullanıcılar, Xing'de kendilerine ait kişisel bir profil oluşturabilirler. Şirketler, örneğin Xing'de şirket profilleri oluşturabilir veya iş teklifleri yayınlayabilir.
Xing, XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Almanya tarafından işletilmektedir.
Bu web sitesinin veri işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Xing bileşeninin (Xing eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Xing Bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilen ilgili Xing bileşeninin bir temsilinin Xing'den indirilmesine neden olur. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://dev.xing.com/plugins. adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Xing, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.
İlgili kişi aynı anda Xing'de oturum açmışsa, Xing, ilgili kişinin web sitemizi her ziyaretinde ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. İnternet sitesi. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından ilgili kişinin ilgili Xing hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre Xing düğmelerinden birini, örneğin "Paylaş" düğmesini etkinleştirirse, Xing bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.
İlgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Xing'de oturum açmışsa, Xing her zaman Xing bileşeni aracılığıyla ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır; bu, ilgili kişinin Xing bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Xing'e iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi açmadan önce Xing hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.
Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy,'te bulunan veri koruma düzenlemeleri, kişisel verilerin Xing tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Xing ayrıca XING paylaşım düğmesi için veri koruma bilgilerini https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.'te yayınladı.

23. YouTube'un uygulanmasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine YouTube'dan bileşenler entegre etti. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz olarak video klipler yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle tam film ve televizyon programlarının yanı sıra müzik videolarına, fragmanlara veya kullanıcıların kendi yaptıkları videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.
YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD tarafından işletilmektedir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'nin bir yan kuruluşudur.
İşlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak ilgili YouTube bileşeniyle değiştirilir ve ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini YouTube'dan indirmenizi ister. YouTube hakkında daha fazla bilgiyi https://www.youtube.com/yt/about/de/. adresinde bulabilirsiniz Bu teknik sürecin bir parçası olarak, YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.
İlgili kişi aynı anda YouTube'da oturum açmışsa, YouTube, YouTube videosu içeren bir alt sayfayı çağırarak ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili YouTube hesabına atanır.
YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı anda YouTube'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; bu, ilgili kişinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin YouTube ve Google'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak aktarımı önleyebilir.
YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunan veri koruma düzenlemeleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar.

24. İşlemenin yasal dayanağı
Sanat. 6 yaktım. GDPR, şirketimize, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonlarının yasal dayanağı olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya diğer hizmetlerin sağlanması veya değerlendirilmesi için gerekli olan işleme işlemlerinde olduğu gibi, işleme Sanata dayanmaktadır. 6 Yaktım. b GDPR. Aynısı, sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında soru olması durumunda. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme Md. 6 Yaktım. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçi yaralanırsa ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgileri bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmek zorunda kalırsa durum böyle olacaktır. O zaman işlem Sanata dayanacaktı. 6 Yaktım. d GDPR. Sonuçta, işleme işlemleri Sanata dayanabilir. 6 Yaktım. f GDPR. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme işlemleri, ilgili kişinin menfaatlerinin, temel hak ve özgürlüklerinin geçerli olmaması kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru bir menfaatini korumak için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanmaktadır. Bu tür işleme operasyonlarını gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir, çünkü bunlar Avrupa yasama organı tarafından özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşünü benimsemiştir (resital 47 cümle 2 GDPR). İşlemenin şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru bir menfaatini korumak için gerekli olması halinde, ilgili kişinin menfaatlerinin, temel hak ve özgürlüklerinin geçerli olmaması kaydıyla. Bu tür işleme operasyonlarını gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir, çünkü bunlar Avrupa yasama organı tarafından özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşünü benimsemiştir (resital 47 cümle 2 GDPR). İşlemenin şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru bir menfaatini korumak için gerekli olması halinde, ilgili kişinin menfaatlerinin, temel hak ve özgürlüklerinin geçerli olmaması kaydıyla. Bu tür işleme operasyonlarını gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir, çünkü bunlar Avrupa yasama organı tarafından özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşünü benimsemiştir (resital 47 cümle 2 GDPR).

25. Sorumlu kişi veya üçüncü bir tarafça takip edilen işlemedeki meşru menfaatler
Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 I lit.f'ye dayanıyorsa, meşru menfaatimiz ticari faaliyetlerimizin tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına yürütülmesidir.

26. Kişisel verilerin saklanma süresi
Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Süre sona erdikten sonra, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli olmaması koşuluyla, ilgili veriler rutin olarak silinir.

27. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmeye bağlı hükümler; Sözleşmenin akdedilmesi için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; Hüküm verilmemesinin olası sonuçları
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalarca gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşmeye bağlı düzenlemelerden (örneğin, sözleşme ortağı hakkında bilgiler) kaynaklanabileceğini size açıklarız. Bir sözleşme yapmak için, bazen bir veri konusunun bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, veri konusu, şirketimiz onlarla bir sözleşme imzaladığında bize kişisel veriler sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin verilmemesi, sözleşmenin ilgili kişi ile akdedilemeyeceği anlamına gelecektir. İlgili kişi kişisel verileri vermeden önce, ilgili kişi veri koruma görevlimizle iletişime geçmelidir.

28. Otomatik karar vermenin varlığı
Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.