Ledningens postsäte:

Praktisk Raj
Lange rad 81
Hamburg 20099
Tyskland

Lager, showroom, försäljning &; rådgivning:

John Barber &; Söner
Hammerbrookstrasse 7
Hamburg 20097
Tyskland

Det här är webbplatserna för RAJ-handels- och produktionspartnerföretaget. RAJ Handels- und Produktionspartner är en enskild firma enligt tysk rätt med huvudkontor i Hamburg. Den företräds av sin styrelse.
Styrelsen
Praktisk Raj (ordförande / verkställande direktör)

Kontaktinformation
Postadress: Lange Reihe 81, Hamburg 20099, Tyskland
E-post: info@raj-hupp.de

Momsregistreringsnummer
Momsinformationsnumret är: DE 296 401 335