Prijeđi na sadržaj

košarica za kupovinu

Dein Warenkorb ist leer

privatnost

Hvala vam na interesu za našu tvrtku. Zaštita podataka od posebnog je prioriteta za upravljanje Raj-Huppom, Pratik Raj. Korištenje web stranice Raj-Hupp, Pratik Raj općenito je moguće bez davanja bilo kakvih osobnih podataka. Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne usluge naše tvrtke putem naše web stranice, možda će biti potrebno obraditi osobne podatke. Ako je obrada osobnih podataka nužna i ne postoji pravna osnova za takvu obradu, obično dobivamo pristanak dotične osobe.
Obrada osobnih podataka, primjerice imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja ispitanika, uvijek se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i u skladu s propisima o zaštiti podataka za pojedine zemlje koji se primjenjuju na Raj-Hupp, Pratik Raj. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati javnost o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su obaviješteni o svojim pravima putem ove izjave o zaštiti podataka.
Kao voditelj obrade, Raj-Hupp, Pratik Raj je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju moguću zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Ipak, prijenosi podataka putem Interneta općenito mogu imati sigurnosne praznine, tako da apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaka dotična osoba može nam slobodno prenijeti osobne podatke na alternativne načine, na primjer telefonom.

1. Definicije
Izjava o zaštiti podataka Raj-Humppa, Pratik Raj temelji se na terminologiji koju europski zakonodavac koristi za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti lako čitljiva i razumljiva za javnost, kao i za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, željeli bismo unaprijed objasniti terminologiju koja se koristi.
U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci
Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu "ispitanik"). Fizička osoba smatra se prepoznatljivom i koja se izravno ili neizravno, posebno dodjeljivanjem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih značajki koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe mogu identificirati.

b)
Pogođena osoba Pogođena osoba je svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati, a čije osobne podatke obrađuje osoba odgovorna za obradu.

c) Obrada
Obrada je svaki proces koji se provodi sa ili bez pomoći automatiziranih procesa ili bilo kojeg takvog niza procesa u vezi s osobnim podacima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, naručivanje, pohrana, prilagodba ili promjena, čitanje, upit, korištenje, otkrivanje prijenosom, distribucijom ili bilo kojim drugim oblikom pružanja, usporedbe ili povezivanja, ograničenja, brisanja ili uništenja.

d) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.
e) Profiliranje
Profiliranje je bilo koja vrsta automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za procjenu aspekata koji se odnose na radnu učinkovitost, ekonomsku situaciju, Analizirati ili predvidjeti zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, boravište ili premještanje te fizičke osobe.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije pohranjuju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da osobni podaci nisu dodijeljeni identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati.

g) Odgovorna osoba ili osoba
odgovorna za obradu ili osoba odgovorna za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva te obrade određeni pravom Unije ili pravom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se predvidjeti u skladu s pravom Unije ili pravom država članica.

h) Procesor
Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.

i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru posebne istrage u skladu s pravom Unije ili pravom država članica ne smatraju se primateljima.

j) Treći
strana je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo osim ispitanika, odgovorne osobe, izvršitelja obrade i osoba koje su ovlaštene obrađivati osobne podatke pod izravnom odgovornošću odgovorne osobe ili izvršitelja obrade.

k) Privola
Privola je svaka dobrovoljna izjava o namjeri koju ispitanik daje na informiran način i nedvosmisleno u obliku izjave ili drugog nedvosmislenog potvrdnog čina s kojim ispitanik navodi da obrađuje podatke koji se odnose na njih pristajem na osobne podatke.

2. Ime i adresa osobe
odgovorna za obradu u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi s karakterom zaštite podataka je:
Raj-Hupp, Pratik Raj
Dugi red 81
20099 Hamburg
Tel. + 4940 328 98 078
Pošta: raj@raj-hupp.de

3. Kolačići
Internetske stranice Raj-Hupp, Pratik Raj koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se arhiviraju i spremaju na računalni sustav putem internetskog preglednika.
Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima razlikovanje pojedinačnog preglednika dotične osobe od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID-a kolačića.
Korištenjem kolačića, Raj-Hupp, Pratik Raj može korisnicima ove web stranice pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavljanja kolačića.
Koristeći kolačić, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati u interesu korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu, jer to čini web stranica i kolačić pohranjen na računalnom sustavu korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina koristi kolačić za pamćenje predmeta koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.
Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Nadalje, kolačići koji su već postavljeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako dotična osoba deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija
Web stranica Raj-Humppa, Pratik Raj prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada web stranici pristupi ispitanik ili automatizirani sustav. Ti opći podaci i informacije pohranjuju se u datoteke zapisnika poslužitelja. (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dolazi do naše web stranice (tzv. Referrer), (4) podstranice kojima se pristupa putem pristupnog sustava na našoj web stranici mogu se kontrolirati, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa),
Kada se koriste ovi opći podaci i informacije, Raj-Hupp, Pratik Raj ne donosi nikakve zaključke o dotičnoj osobi. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice i oglašavanje za nju, (3) osigurati dugoročnu funkcionalnost naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije naše web stranice i ( 4) pružiti tijelima kaznenog progona informacije potrebne za provedbu zakona u slučaju kibernetičkog napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije stoga statistički ocjenjuju Raj-Hupp, Pratik Raj s jedne strane i s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki, kako bi se u konačnici osigurala optimalna razina zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci u datotekama zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka ispitanika.

5. Registracija na našoj web stranici
Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja obrade davanjem osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose osobi odgovornoj za obradu rezultata iz odgovarajuće maske za unos koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje je unio ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu od strane osobe odgovorne za obradu i u vlastite svrhe. Osoba odgovorna za obradu može organizirati da se podaci proslijede jednom ili više izvršitelja obrade, na primjer pružatelju paketnih usluga, koji će također koristiti osobne podatke isključivo za internu upotrebu,
Registracijom na web stranici osobe odgovorne za obradu spremaju se i IP adresa koju je pružatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio dotičnoj osobi, datum i vrijeme registracije. Ti se podaci pohranjuju u pozadini da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, omogući istraga kaznenih djela. U tom smislu, pohrana tih podataka potrebna je kako bi se zaštitila osoba odgovorna za obradu. Ti se podaci uglavnom ne prosljeđuju trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja ili se koriste za kazneni progon.
Registracija ispitanika uz dobrovoljno pružanje osobnih podataka omogućuje voditelju obrade da ponudi ispitaniku sadržaj ili usluge koje se zbog prirode predmeta mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke dane prilikom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka osobe odgovorne za obradu.
Osoba odgovorna za obradu dat će informacije svakoj dotičnoj osobi u bilo kojem trenutku na zahtjev o tome koji se osobni podaci pohranjuju o dotičnoj osobi. Nadalje, osoba odgovorna za obradu ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili savjet dotične osobe, pod uvjetom da ne postoje zakonski zahtjevi čuvanja. Službenik za zaštitu podataka naveden u ovoj izjavi o zaštiti podataka i cjelokupni zaposlenici osobe odgovorne za obradu dostupni su dotičnoj osobi kao osobe za kontakt u tom kontekstu.

6. Pretplatite se na naš newsletter
Na web stranici Raj-Hupp, Pratik Raj se, korisnicima se pruža mogućnost pretplate na newsletter naše tvrtke. Koji se osobni podaci prenose osobi odgovornoj za obradu kada se newsletteru naruče rezultati iz maske za unos koja se koristi u tu svrhu.
Raj-Hupp, Pratik Raj redovito informira svoje kupce i poslovne partnere putem newslettera o ponudama tvrtke. Bilten naše tvrtke općenito može primiti dotična osoba samo ako (1) dotična osoba ima valjanu adresu e-pošte i (2) se dotična osoba registrira za primanje newslettera. Iz pravnih razloga, e-mail s potvrdom bit će poslan na e-mail adresu koju je prvi put unijela dotična osoba za slanje biltena koristeći postupak dvostrukog uključivanja. Ova e-poruka s potvrdom koristi se za provjeru je li vlasnik adrese e-pošte, kao dotična osoba, odobrio primitak newslettera.
Prilikom registracije za newsletter spremamo i IP adresu koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) računalnog sustava koji je dotična osoba koristila u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje tih podataka nužno je kako bi se kasnije mogla pratiti (moguća) zlouporaba adrese e-pošte ispitanika i stoga služi kao pravna zaštita osobe odgovorne za obradu.
Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije na newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Nadalje, pretplatnici na newsletter mogli bi biti obaviješteni e-mailom ako je to potrebno za rad newsletter usluge ili relevantne registracije, jer bi to mogao biti slučaj u slučaju promjene ponude newslettera ili promjene tehničkih uvjeta. Osobni podaci prikupljeni u sklopu newsletter usluge neće se prosljeđivati trećim osobama. Ispitanik može otkazati pretplatu na naš newsletter u bilo kojem trenutku. Privola za pohranu osobnih podataka koju nam je dotična osoba dala za slanje newslettera može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svakom newsletteru postoji odgovarajuća poveznica u svrhu povlačenja privole. Nadalje, postoji mogućnost odjave s newsletter otpreme izravno na web stranici osobe odgovorne za obradu ili o tome obavijestiti osobu odgovornu za obradu na drugi način.

7. Praćenje biltena
Bilteni Raj-Humppa, Pratik Raj sadrže tzv. praćenje piksela. Piksel za praćenje minijaturna je grafika ugrađena u e-poštu koja se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje datoteke zapisnika i analiza datoteke zapisnika. To omogućuje statističku procjenu uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja. Koristeći ugrađeni piksel za praćenje, Raj-Hupp, Pratik Raj može prepoznati je li i kada ispitanik otvorio e-poštu i koje je veze u e-pošti pozvao ispitanik.
Takve osobne podatke prikupljene putem piksela za praćenje sadržanih u newsletterima pohranjuje i ocjenjuje osoba odgovorna za obradu kako bi optimizirala slanje biltena i bolje prilagodila sadržaj budućih biltena interesima dotične osobe. Ti se osobni podaci neće prosljeđivati trećim stranama. Pogođene osobe imaju pravo u bilo kojem trenutku opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o suglasnosti danu u okviru postupka dvostrukog uključivanja. Nakon opoziva, te osobne podatke izbrisat će osoba odgovorna za obradu. Raj-Hupp, Pratik Raj automatski tumači povlačenje iz primitka biltena kao opoziv.

8. Opcije za kontakt putem web stranice
Web stranica Raj-Humppa, Pratik Raj sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našom tvrtkom i izravnu komunikaciju s nama, koja uključuje i opću adresu za takozvanu elektroničku poštu (e-mail adresa). Ako ispitanik kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenosi ispitanik automatski će se spremiti. Takvi osobni podaci koje ispitanik dobrovoljno prenosi osobi odgovornoj za obradu pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika.

9. Funkcija komentara na blogu na web-mjestu
Raj-Hupp, Pratik Raj nudi korisnicima mogućnost ostavljanja pojedinačnih komentara na pojedine postove na blogu koji se nalazi na web stranici osobe odgovorne za obradu. Blog je portal, obično javno dostupan, na web mjestu na kojem jedan ili više ljudi, nazvanih blogeri ili web blogeri, mogu objavljivati članke ili zapisivati misli u takozvane postove na blogu. Postove na blogu obično mogu komentirati treće strane.
Ako dotična osoba ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj internetskoj stranici, uz primjedbe koje je ostavila dotična osoba, pohranjuju se i objavljuju informacije o vremenu unosa komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koje je odabrala dotična osoba. Osim toga, evidentira se i IP adresa koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) dotične osobe. IP adresa pohranjuje se iz sigurnosnih razloga i u slučaju da dotična osoba prekrši prava trećih strana podnošenjem komentara ili objavljivanjem nezakonitog sadržaja. Pohrana ovih osobnih podataka stoga je u vlastitom interesu osobe odgovorne za obradu, kako bi se mogla ekskulpirati u slučaju kršenja zakona. Ovi prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama, osim ako je takav prijenos propisan zakonom ili služi pravnoj obrani osobe odgovorne za obradu.

10. Pretplata na komentare na blogu na web mjestu
The komentari napravljeni u blogu Raj-Hupp, Pratik Raj općenito se mogu pretplatiti treće strane. Konkretno, postoji mogućnost da se komentator pretplati na komentare nakon svog komentara na određeni post na blogu.
Ako se ispitanik odluči za opciju pretplate na komentare, osoba odgovorna za obradu šalje automatsku potvrdnu e-poštu kako bi iskoristila postupak dvostrukog uključivanja kako bi provjerila je li vlasnik navedene adrese e-pošte doista vlasnik adrese e-pošte koju je Opcija odlučila. Mogućnost pretplate na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

11. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
Osoba odgovorna za obradu obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo tijekom razdoblja potrebnog za postizanje svrhe pohrane ili ako je to propisano europskim direktivama i propisima ili je dostavljen drugi zakonodavac u zakonima ili propisima kojima podliježe voditelj obrade.
Ako se svrha pohrane više ne primjenjuje ili ako istekne razdoblje pohrane propisano europskim direktivama i propisima ili drugim odgovornim zakonodavcem, osobni će se podaci rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim odredbama.

12. Prava osobe ispitanika
a) Pravo na potvrdu
Svaki ispitanik ima pravo koje je europski zakonodavac odobrio direktivama i propisima zatražiti potvrdu od osobe odgovorne za obradu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njih odnose. Ako dotična osoba želi ostvariti to pravo na potvrdu, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

b) Pravo na informacije
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, koje je odobrio europski zakonodavac direktiva i propisa, u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o osobnim podacima koji su o njoj pohranjeni i kopiju tih podataka od osobe odgovorne za obradu. Nadalje, europske direktive i uredbe omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:
obrada
svrhe kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
Primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno za primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama,
ako je moguće, planirano trajanje za koje će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog trajanja,
postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ili ograničenja obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor na ovu obradu,
postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu
ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka,
postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavkom 1. i 4. GDPR-om i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o osobi uključena logika, kao i opseg i predviđeni učinci takve obrade za
ispitanik. Nadalje, ispitanik ima pravo na informacije o tome jesu li osobni podaci preneseni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, ispitanik također ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.
Ako ispitanik želi ostvariti ovo pravo na informacije, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

c) Pravo na ispravak
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac odobrio direktivama i propisima zatražiti hitnu ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose. Nadalje, ispitanik ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti dovršetak nepotpunih osobnih podataka - uključujući putem dopunske izjave.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac odobrio direktivama i propisima zahtijevati da odgovorna osoba odmah izbriše osobne podatke koji se na njih odnose, pod uvjetom da se primjenjuje jedan od sljedećih razloga i u mjeri u kojoj obrada nije potrebna:
Osobni podaci prikupljeni su u svrhe ili na drugi način obrađeni za koje više nisu potrebni.
Ispitanik opoziva svoju privolu, na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-om ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-om, a ne postoji druga pravna osnova za obradu.
Ispitanik se protivi obradi u skladu s čl. 21 Stavak 1 GDPR, i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu, ili predmeti ispitanika u skladu s čl. 21 Stavak 2. GDPR-a za obradu a.
Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
Brisanje osobnih podataka nužno je za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom Unije ili pravom država članica kojima podliježe odgovorna osoba.
Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s čl. 8 za. 1 GDPR.
Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga i dotična osoba želi da se osobni podaci pohrane u Raj-Humppu, Pratik Raj izbrišu, u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu. Službenik za zaštitu podataka Raj-Humppa, Pratik Raj ili neki drugi zaposlenik dogovorit će da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.
Ako su osobni podaci objavljeni od strane Raj-Hupp-a, Pratik Raj i naša tvrtka, kao odgovorna osoba, dužni su izbrisati osobne podatke u skladu s čl. 17 Stavak 1. GDPR-a, Raj-Hupp, Pratik Raj uzima u obzir dostupne mjere primjerene troškovima tehnologije i provedbe, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge izvršitelje obrade koji obrađuju objavljene osobne podatke da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica na te osobne podatke od tih drugih izvršitelja obrade ili je zatražio kopije ili replikacije tih osobnih podataka, u mjeri u kojoj obrada nije potrebna. Službenik za zaštitu podataka Raj-Hupp,

e) Pravo na ograničenje obrade
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, koje je odobrio europski zakonodavac direktiva i propisa, zahtijevati
voditelj obrade na ograničiti obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: Ispitanik osporava ispravnost osobnih podataka na određeno vrijeme koje omogućuje odgovornoj osobi da provjeri ispravnost osobnih podataka.
Obrada je nezakonita, dotična osoba odbija izbrisati osobne podatke i umjesto toga traži da se ograniči uporaba osobnih podataka.
Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ispitanik ih treba za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Dotična osoba uložila je prigovor na obradu u skladu s čl. 21 Stavak 1. GDPR-a i još nije utvrđeno jesu li legitimni razlozi odgovorne osobe važniji od razloga dotične osobe.
Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i dotična osoba želi zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih u Raj-Humppu, Pratik Raj, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka Raj-Humppa, Pratik Raj ili drugi zaposlenik organizirat će ograničavanje obrade.

f) Pravo na prenosivost podataka
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac odobrio direktivama i propisima za primanje osobnih podataka koji se na njih odnose, a koje je dotična osoba dostavila odgovornoj osobi, u strukturiranom, zajedničkom i strojno čitljivom formatu. Također imate pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi bez ometanja od odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s čl. 6 za. 1 slovo GDPR ili čl. 9 Para 2 slovo DS-GVO ili na ugovor prema čl. 6 za. 1 slovo b DS-GVO i obrada se provodi automatiziranim postupcima,
Nadalje, prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka u skladu s čl. 20 (1) GDPR, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jedne odgovorne osobe drugoj, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe na prava i slobode drugih osoba.
Kako bi ostvarila pravo na prenosivost podataka, dotična osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati službenika za zaštitu podataka kojeg imenuju Raj-Hupp, Pratik Raj ili drugog zaposlenika.

g) Pravo na prigovor
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac dao direktivama i propisima, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se na njih odnose, a koja se temelji na čl. 6 za. Održava se 1 slova e ili f DS-GVO, kako bi se uložio prigovor. To se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredaba.
Raj-Hupp, Pratik Raj više ne obrađuje osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika, ili obrada služi za podnošenje , ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Ako Raj-Hupp, Pratik Raj obrađuje osobne podatke radi izravne pošte, dotična osoba ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To vrijedi i za profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se ispitanik usprotivi obradi Raj-Hupp, Pratik Raj u svrhe izravnog marketinga, Raj-Hupp, Pratik Raj više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.
Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a koju provode Raj-Hupp, Pratik Raj u znanstveno-povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89 za. 1 GDPR, uložiti prigovor, osim ako je takva obrada potrebna za ispunjavanje zadatka u javnom interesu.
Kako bi ostvarila pravo na prigovor, dotična osoba može izravno kontaktirati službenika za zaštitu podataka Raj-Humppa, Pratika Raja ili drugog zaposlenika. Ispitanik je također slobodan, u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim postupcima u kojima se koriste tehničke specifikacije.

h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac odobrio direktivama i propisima da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja na njih ima pravne učinke ili na sličan način značajno utječe na njih, ako odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i odgovorne osobe, ili (2) na temelju zakonskih odredbi Unije ili država članica kojima je odgovorna osoba podložna, dopušteno je i ove zakonske odredbe sadrže odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda, kao i legitimnih interesa ispitanika ili (3) odvija se uz izričit pristanak ispitanika.
Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i odgovorne osobe, ili (2) ako je donesena uz izričitu suglasnost ispitanika, Raj-Hupp, Pratik Raj će poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i za zaštitu sloboda i legitimnih interesa ispitanika, uključujući barem pravo na intervenciju odgovorne osobe na intervenciju, izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke.
Ako ispitanik želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim odlukama, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

i) Pravo na opoziv privole u skladu sa zakonom o zaštiti podataka
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac dao direktivama i propisima da u bilo kojem trenutku opozove pristanak na obradu osobnih podataka.
Ako dotična osoba želi ostvariti svoje pravo na povlačenje privole, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

13. Zaštita podataka u aplikacijama i procesu prijave
Osoba odgovorna za obradu prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se također može obaviti elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva šalje relevantne dokumente zahtjeva elektroničkim putem, na primjer e-poštom ili putem internetskog obrasca na internetskoj stranici, osobi odgovornoj za obradu. Ako osoba odgovorna za obradu sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, preneseni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako osoba odgovorna za obradu ne sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dokumenti zahtjeva automatski će se izbrisati dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da brisanje nije u suprotnosti s bilo kojim drugim legitimnim interesima osobe odgovorne za obradu. Drugi legitimni interes u tom smislu je, na primjer, teret dokazivanja u postupcima prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Facebooka
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente Facebook tvrtke na ovoj web stranici. Facebook je društvena mreža.
Društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka koje se održava na Internetu, internetska zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih informacija ili informacija povezanih s tvrtkom. Između ostalog, Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.
Operativna tvrtka Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako ispitanik živi izvan SAD-a ili Kanade, osoba odgovorna za obradu osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska.
Svaki put kada se pozove jedna od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu dotične osobe automatski aktivira odgovarajuća Facebook -komponenta uzrokuje prikaz odgovarajuće Facebook komponente koja se preuzima s Facebooka. Potpuni pregled svih Facebook dodataka možete pronaći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kao dio ovog tehničkog procesa, Facebook prima saznanja o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba.
Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Facebook, Facebook prepoznaje koju određenu podstranicu naše web stranice dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici. Te podatke prikuplja Facebook komponenta i dodjeljuje se odgovarajućem Facebook računu osobe na koju se Facebook odnosi. Ako dotična osoba aktivira jedan od Facebook gumba integriranih na našoj web stranici, na primjer gumb "Sviđa mi se" ili ako dotična osoba komentira, Facebook dodjeljuje te podatke osobnom Facebook korisničkom računu dotične osobe i sprema te osobne podatke .
Facebook uvijek prima informacije putem Facebook komponente da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Facebook istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to klikne li dotična osoba na Facebook komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ti podaci prenose Facebooku, mogu spriječiti prijenos odjavom sa svog Facebook računa prije nego što pozovu našu web stranicu.
Smjernice za podatke koje je objavio Facebook, a koje su dostupne na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također objašnjava koje opcije postavki Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost dotične osobe. Osim toga, dostupne su različite aplikacije koje omogućuju suzbijanje prijenosa podataka na Facebook. Takve aplikacije ispitanik može koristiti za suzbijanje prijenosa podataka na Facebook.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizacije) na ovu web stranicu. Google Analytics usluga je web analize. Web analiza je prikupljanje, prikupljanje i procjena podataka o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke na web stranici s koje je ispitanik došao na web stranicu (tzv. Referrer), kojim je podstranicama web stranice pristupljeno ili koliko često i koliko dugo je podstranica pregledana. Web analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za analizu troškova i koristi internetskog oglašavanja.
Operativna tvrtka komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Osoba odgovorna za obradu koristi dodatak "_gat._anonymizeIp" za web analizu putem Google Analyticsa. Ovim dodatkom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze dotične osobe ako se našim internetskim stranicama pristupa iz države članice Europske unije ili druge potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
Svrha komponente Google Analytics je analizirati protok posjetitelja na našoj web stranici. Google koristi dobivene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu korištenja naše web stranice, za sastavljanje mrežnih izvješća za nas koja prikazuju aktivnosti na našoj web stranici i za pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem naše web stranice.
Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići već je objašnjeno gore. Postavljanjem kolačića Googleu je omogućena analiza korištenja naše web stranice. Svaki put kada se pozove jedna od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana komponenta Google Analyticsa, internetski preglednik o sustavu informacijske tehnologije dotične osobe automatski pokreće odgovarajuća komponenta Google Analytics za prijenos podataka Googleu u svrhu mrežne analize. Kao dio tog tehničkog postupka, Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa dotične osobe, koju Google, između ostalog, koristi za
Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristupljen i učestalost posjeta našoj web stranici od strane dotične osobe. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, ti osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom može proslijediti trećim stranama.
Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore prikazano, u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
Nadalje, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics u vezi s korištenjem ove web stranice, kao i obradom tih podataka od strane Googlea i sprječavanjem toga. Da bi to učinila, dotična osoba mora preuzeti i instalirati dodatak preglednika pod poveznicom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak preglednika obavještava Google Analytics putem JavaScripta da se podaci ili informacije o posjetima web stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Google smatra instalaciju dodatka preglednika prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije ispitanika kasnije izbriše, formatira ili ponovno instalira, dotična osoba mora ponovno instalirati dodatak preglednika kako bi deaktivirala Google Analytics. Ako dotična osoba ili druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi utjecaja deinstalira ili deaktivira dodatak preglednika, postoji mogućnost ponovne instalacije ili ponovnog aktiviranja dodatka preglednika.
Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics detaljnije je objašnjen na ovoj poveznici https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Deaktivirajte Google Analytics *

* Ne pojavljuje se potvrda da će klik na vezu automatski izvršiti skriptu.
16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google remarketinga
Osoba odgovorna za obradu integrirala je usluge Google remarketinga na ovu web stranicu. Google remarketing funkcija je Google AdWordsa koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima Interneta koji su prethodno bili na web mjestu tvrtke. Integracija Google remarketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje oglašavanja povezanog s korisnicima, a time i prikazivanje oglasa relevantnih za interese korisniku Interneta.
Operativna tvrtka za usluge Google remarketing je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Svrha Google remarketinga je prikazati oglašavanje relevantno za interes. Google remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa putem Google oglašivačke mreže ili njihovo prikazivanje na drugim web stranicama koje su prilagođene individualnim potrebama i interesima korisnika Interneta.
Google remarketing postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići već je objašnjeno gore. Postavljanjem kolačića Google može prepoznati posjetitelje naše web stranice ako naknadno pristupe web stranicama koje su ujedno i članovi Googleove oglašivačke mreže. Svaki put kada se pristupi web stranici na kojoj je integrirana usluga Google remarketinga, internetski preglednik ispitanika automatski se identificira Googleu. Kao dio tog tehničkog postupka, Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što su IP adresa ili ponašanje korisnika pri surfanju, koje Google, između ostalog, koristi za prikazivanje oglašavanja relevantnog za interes.
Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, poput web stranica koje posjećuje dotična osoba. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom može proslijediti trećim stranama.
Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore prikazano, u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
Ispitanik također ima mogućnost prigovora Googleovom oglašavanju na temelju interesa. Da bi to učinila, dotična osoba mora pozvati vezu www.google.de/settings/ads iz svakog od internetskih preglednika koje koristi i tamo napraviti željene postavke.
Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google+
Osoba odgovorna za obradu integrirala je gumb Google+ kao komponentu na ovoj web stranici. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka koje se održava na Internetu, internetska zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih informacija ili informacija povezanih s tvrtkom. Google+ omogućuje korisnicima društvene mreže, između ostalog, izradu privatnih profila, prijenos fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.
Google+ upravlja Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integriran gumb Google+, odgovarajući gumb Google+ automatski traži internetski preglednik na informacijskom sustavu dotične osobe da prikaže odgovarajući gumb Google+ Download s Googlea. Kao dio ovog tehničkog procesa, Google stječe znanje o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na https://developers.google.com/+/.
Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Google+, Google prepoznaje koju određenu podstranicu naše web stranice dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici. Te podatke prikuplja gumb Google+ i Google ih dodjeljuje odgovarajućem Google+ računu dotične osobe.
Ako dotična osoba aktivira jedan od Google+ gumba integriranih na našoj web stranici i na taj način da preporuku za Google+ 1, Google dodjeljuje te podatke osobnom Google+ korisničkom računu dotične osobe i sprema te osobne podatke. Google sprema preporuku za Google +1 dotične osobe i čini je javno dostupnom u skladu s uvjetima koje je dotična osoba prihvatila u tom pogledu. Preporuka google +1 koju je dotična osoba dala na ovoj web stranici naknadno će se koristiti zajedno s drugim osobnim podacima, kao što su naziv računa Google +1 koji koristi dotična osoba i fotografija pohranjena na njemu u drugim Googleovim uslugama, na primjer rezultati tražilice Google tražilice, Google račun dotične osobe ili na drugim mjestima, na primjer na web-lokacijama ili u vezi s oglasima, pohranjen i obrađen. Nadalje, Google može povezati posjet ovoj web stranici s drugim osobnim podacima koje pohranjuje Google. Google također bilježi te osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.
Putem gumba Google+ Google uvijek prima informaciju da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Google+ istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to hoće li dotična osoba kliknuti gumb Google+ ili ne.
Ako dotična osoba ne želi da se osobni podaci prenose Googleu, može spriječiti takav prijenos odjavom sa svog Google+ računa prije nego što nazove našu web stranicu.
Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dodatne informacije od Googlea o gumbu Google +1 možete pronaći na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google AdWordsa
Osoba odgovorna za obradu integrirala je Google AdWords na ovu web stranicu. Google AdWords usluga je internetskog oglašavanja koja oglašivačima omogućuje postavljanje oglasa u Googleove rezultate tražilice, kao i u Googleovu oglašivačku mrežu. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas prikazuje u rezultatima Googleove tražilice samo ako korisnik putem tražilice pozove rezultat pretraživanja relevantan za ključne riječi. U Googleovoj oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju web-lokacijama povezanima s temama pomoću automatskog algoritma i uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.
Operativna tvrtka za usluge Google AdWords je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Svrha Google AdWordsa je oglašavanje naše web stranice prikazivanjem oglašavanja relevantnog za interese na web stranicama trećih tvrtki i u rezultatima tražilice Google tražilice i prikazivanjem oglašavanja trećih strana na našoj web stranici.
Ako dotična osoba dođe do naše web stranice putem Google oglasa, takozvani kolačić konverzije pohranjuje se u sustav informacijske tehnologije osobe na koju se Google odnosi. Što su kolačići već je objašnjeno gore. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon trideset dana i ne koristi se za identifikaciju dotične osobe. Ako kolačić još nije istekao, kolačić konverzije koristi se za utvrđivanje jesu li određene podstranice, na primjer košarica iz sustava internetske trgovine, pristupljene na našoj web stranici. Kolačić konverzije omogućuje i nama i Googleu da shvatimo je li dotična osoba koja je došla na našu web stranicu putem AdWords oglasa ostvarila prodaju, odnosno dovršila ili otkazala kupnju.
Google koristi podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića konverzije za izradu statistike posjeta za našu web stranicu. Ove statistike posjeta zauzvrat koristimo za određivanje ukupnog broja korisnika koji su nam upućeni putem AdWords oglasa, odnosno za utvrđivanje uspjeha ili neuspjeha odgovarajućeg AdWords oglasa i za optimizaciju naših AdWords oglasa za budućnost . Ni naša tvrtka ni drugi oglašivači Google AdWordsa ne primaju podatke od Googlea koji bi mogli identificirati dotičnu osobu.
Kolačić konverzije koristi se za pohranu osobnih podataka, kao što su web stranice koje posjećuje dotična osoba. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom može proslijediti trećim stranama.
Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore prikazano, u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić konverzije na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
Ispitanik također ima mogućnost prigovora Googleovom oglašavanju na temelju interesa. Da bi to učinila, dotična osoba mora pozvati vezu www.google.de/settings/ads iz svakog od internetskih preglednika koje koristi i tamo napraviti željene postavke.
Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente Instagram usluge na ovoj web stranici. Instagram je usluga koja se kvalificira kao audiovizualna platforma i omogućuje korisnicima dijeljenje fotografija i videozapisa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.
Operativna tvrtka za Instagramove usluge je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Zgrada 14 Prvi kat, Menlo Park, CA, SAD.
Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), internetski preglednik na informacijskom sustavu dotične osobe automatski se zamjenjuje odgovarajućom Instagram komponentom uzrokuje preuzimanje odgovarajuće komponente s Instagrama. Kao dio ovog tehničkog procesa, Instagram dobiva informacije o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba.
Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Instagram, Instagram prepoznaje koju određenu podstranicu dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici. Te podatke prikuplja Instagram komponenta i dodjeljuje se odgovarajućem Instagram računu dotične osobe. Ako dotična osoba klikne jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, preneseni podaci i informacije dodjeljuju se osobnom Instagram korisničkom računu dotične osobe i pohranjuju i obrađuju Instagram.
Instagram uvijek prima informacije putem Instagram komponente da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Instagram istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to klikne li dotična osoba na Instagram komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenose na Instagram, mogu spriječiti prijenos odjavom sa svog Instagram računa prije posjeta našoj web stranici.
Dodatne informacije i primjenjive odredbe Instagrama o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju LinkedIna
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente korporacije LinkedIn na ovoj web stranici. LinkedIn je internetska društvena mreža koja korisnicima omogućuje povezivanje s postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih ljudi koristi LinkedIn u više od 200 zemalja. To LinkedIn čini trenutno najvećom platformom za poslovne kontakte i jednom od najposjećenijih web stranica na svijetu.
LinkedInom upravlja LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SAD. LinkedIn Ireland, Pitanja politike privatnosti, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska, odgovoran je za pitanja zaštite podataka izvan SAD-a.
Svaki put kada posjetite našu web stranicu, koja je opremljena LinkedIn komponentom (LinkedIn dodatak), ova komponenta uzrokuje da preglednik koji dotična osoba koristi preuzme odgovarajući prikaz LinkedIn komponente. Dodatne informacije o dodacima za LinkedIn možete pronaći na https://developer.linkedin.com/plugins. Kao dio ovog tehničkog procesa, LinkedIn stječe znanje o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba.
Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na LinkedIn, LinkedIn prepoznaje koju određenu podstranicu naše web stranice dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici. Te podatke prikuplja komponenta LinkedIn i dodjeljuju se odgovarajućem LinkedIn računu dotične osobe. Ako dotična osoba aktivira gumb LinkedIn integriran na našoj web stranici, LinkedIn dodjeljuje te podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu dotične osobe i sprema te osobne podatke.
Putem LinkedIn komponente LinkedIn uvijek prima informacije da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na LinkedIn istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to klikne li dotična osoba na LinkedIn komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ti podaci prenose na LinkedIn, mogu spriječiti prijenos odjavom sa svog LinkedIn računa prije nego što pozovu našu web stranicu.
Na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn nudi mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruke i ciljane oglase, kao i upravljanje postavkama oglašavanja. LinkedIn također koristi partnere kao što su Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, koji mogu postaviti kolačiće. Takvi kolačići mogu se odbiti na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjive odredbe o zaštiti podataka LinkedIna dostupne su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravila o kolačićima LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Twittera
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente s Twittera na ovoj web stranici. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i distribuirati takozvane tweetove, odnosno kratke poruke koje su ograničene na 140 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući ljude koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove korisnika. Twitter također omogućuje širokoj publici da se obraća putem hashtagova, veza ili retweeta.
Twitterom upravlja Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.
Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), internetski preglednik na informacijskom sustavu dotične osobe automatski se aktivira odgovarajućom komponentom Twittera, što uzrokuje preuzimanje odgovarajuće Twitter komponente s Twittera. Dodatne informacije o gumbima na Twitteru dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Kao dio ovog tehničkog postupka, Twitter prima informacije o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba. Svrha integracije Twitter komponente je
Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Twitter, Twitter prepoznaje koju određenu podstranicu naše web stranice dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici. Te podatke prikuplja komponenta Twittera i dodjeljuje se odgovarajućem Twitter računu osobe na koju se Twitter odnosi. Ako dotična osoba klikne jedan od Twitter gumba integriranih na našoj web stranici, podaci i informacije prenesene s njom dodjeljuju se osobnom Twitter korisničkom računu dotične osobe i pohranjuju i obrađuju Twitter.
Twitter uvijek prima informacije putem Twitter komponente da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Twitter istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to klikne li dotična osoba na Twitter komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ti podaci prenose na Twitter, mogu spriječiti prijenos odjavom sa svog Twitter računa prije nego što pozovu našu web stranicu.
Primjenjive odredbe Twittera o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://twitter.com/privacy?lang=de.

22. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi Xinga
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente tvrtke Xing na ovu web stranicu. Xing je internetska društvena mreža koja korisnicima omogućuje povezivanje s postojećim poslovnim kontaktima i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Pojedinačni korisnici mogu stvoriti osobni profil sebe na Xingu. Tvrtke mogu, na primjer, izraditi profile tvrtki ili objaviti ponude za posao na Xingu.
Xingom upravlja XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Njemačka.
Svaki put kada se pozove jedna od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana Xing komponenta (dodatak Xing), internetski preglednik na informacijskom sustavu dotične osobe automatski aktivira odgovarajuća komponenta Xing uzrokuje preuzimanje odgovarajuće Xing komponente s Xinga. Dodatne informacije o dodacima Xing mogu se pronaći na https://dev.xing.com/plugins. Kao dio ovog tehničkog procesa, Xing stječe znanje o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba.
Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Xing, Xing prepoznaje koju određenu podstranicu naše web stranice dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici. Te podatke prikuplja komponenta Xing i dodjeljuje se odgovarajućem Xing računu osobe na koju se Xing odnosi. Ako dotična osoba aktivira jedan od Xing gumba integriranih na našoj web stranici, na primjer gumb "Podijeli", Xing dodjeljuje te podatke osobnom Xing korisničkom računu dotične osobe i sprema te osobne podatke.
Xing uvijek prima informacije putem komponente Xing da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Xing istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to klikne li dotična osoba na komponentu Xing ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ti podaci prenose na Xing, mogu spriječiti prijenos odjavom sa svog Xing računa prije nego što pozovu našu web stranicu.
Propisi o zaštiti podataka koje je objavio Xing, a koji su dostupni na https://www.xing.com/privacy, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Xinga. Xing je također objavio informacije o zaštiti podataka za gumb XING zajedničko korištenje na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTubea
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente s YouTubea na ovu web stranicu. YouTube je internetski video portal koji izdavačima videozapisa omogućuje besplatno objavljivanje videoisječaka, a drugim korisnicima da ih besplatno pregledavaju, ocjenjuju i komentiraju. YouTube omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, zbog čega se putem internetskog portala može pristupiti kompletnim filmskim i televizijskim programima, ali i glazbenim spotovima, najavama ili videozapisima samih korisnika.
YouTubeom upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube videozapis), internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije dotične osobe automatski se zamjenjuje odgovarajućom komponentom YouTubea koja od vas traži da preuzmete prikaz odgovarajuće komponente YouTubea s YouTubea. Dodatne informacije o YouTubeu mogu se pronaći na https://www.youtube.com/yt/about/de/. Kao dio ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu znanje o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba.
Ako je dotična osoba istodobno prijavljena na YouTube, YouTube prepoznaje koju određenu podstranicu naše web-lokacije dotična osoba posjećuje pozivanjem podstranice koja sadrži videozapis na YouTubeu. Te podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu dotične osobe.
YouTube i Google uvijek primaju informacije putem YouTube komponente da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na YouTube istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to klikne li dotična osoba na YouTube videozapis ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ti podaci prenose YouTubeu i Googleu, može spriječiti prijenos odjavom sa svog YouTube računa prije nego što nazove našu web stranicu.
Propisi o zaštiti podataka koje je objavio YouTube, a koji su dostupni na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

24. Pravna osnova za obradu
Umjetnost. 6 Zapalio sam. GDPR služi našoj tvrtki kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo pristanak za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje ugovora kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, s postupcima obrade koji su potrebni za isporuku robe ili pružanje drugih usluga ili naknadu, obrada se temelji na čl. 6 Zapalio sam. b GDPR. Isto vrijedi i za takve postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, na primjer za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 Zapalio sam. c GDPR. U rijetkim slučajevima može biti potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morale bi se proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 Zapalio sam. d GDPR. U konačnici, operacije obrade mogle bi se temeljiti na čl. 6 Zapalio sam. f GDPR. Postupci obrade koji nisu obuhvaćeni nijednom od gore navedenih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada potrebna radi zaštite legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe ne prevladavaju. Posebno nam je dopušteno provoditi takve postupke obrade jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. U tom je pogledu zauzeo stajalište da se može pretpostaviti legitiman interes ako je dotična osoba kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a). ako je obrada potrebna radi zaštite legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe ne prevladavaju. Posebno nam je dopušteno provoditi takve postupke obrade jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. U tom je pogledu zauzeo stajalište da se može pretpostaviti legitiman interes ako je dotična osoba kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a). ako je obrada potrebna radi zaštite legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe ne prevladavaju. Posebno nam je dopušteno provoditi takve postupke obrade jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. U tom je pogledu zauzeo stajalište da se može pretpostaviti legitiman interes ako je dotična osoba kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a).

25. Legitimni interesi u obradi koju provodi odgovorna osoba ili treća strana
Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6 I lit.f GDPR, naš legitimni interes je vođenje naših poslovnih aktivnosti u korist svih naših zaposlenika i naših dioničara.

26. Trajanje pohrane osobnih podataka
Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka razdoblja relevantni se podaci rutinski brišu, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjavanje ili pokretanje ugovora.

27. Zakonske ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; Nužnost sklapanja ugovora; Obveza ispitanika da dostavi osobne podatke; moguće posljedice nepružanja
Objašnjavamo vam da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih propisa (npr. Informacija o ugovornom partneru). Da bismo sklopili ugovor, ponekad može biti potrebno da nam ispitanik dostavi osobne podatke koje naknadno moramo obraditi. Na primjer, ispitanik je dužan pružiti nam osobne podatke kada naša tvrtka sklopi ugovor s njima. Nedostavljanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor ne može sklopiti s dotičnom osobom. Prije nego što dotična osoba dostavi osobne podatke, dotična osoba mora kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka.

28. Postojanje automatiziranog donošenja odluka
Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.