Poštansko sjedište uprave:

Praktični raj
Langeov redak 81
Hamburg 20099.
Njemačka

Skladište, izložbeni salon, prodaja i savjeti:

John Barber i sinovi
Hammerbrookstrasse 7
Hamburg 20097.
Njemačka

Ovo su web stranice tvrtke RAJ trgovačkih i proizvodnih partnera. RAJ Handels- und Produktionspartner je jedino vlasništvo prema njemačkom zakonu sa sjedištem u Hamburgu. Predstavlja ga upravni odbor.
Upravni odbor
Pratik Raj (predsjednik / generalni direktor)

Kontakt podaci
Poštanska adresa: Lange Reihe 81, 20099 Hamburg, Njemačka
E-pošta: info@raj-hupp.de

Identifikacijski broj poreza na promet
Broj poreza na promet je: DE 296 401 335