Poštové sídlo vedenia:

Praktický Raj
Lange riadok 81
20099 Hamburg
Nemecko

Sklad, showroom, predaj a poradenstvo:

John Barber & Synovia
Hammerbrookstrasse 7
20097 Hamburg
Nemecko

Toto sú webové stránky obchodnej a výrobnej partnerskej spoločnosti RAJ. RAJ Handels- und Produktionspartner je podľa nemeckého práva jediným vlastníkom so sídlom v Hamburgu. Zastupuje ju jej správna rada.
Predstavenstvo
Pratik Raj (predseda / generálny riaditeľ)

Kontaktné informácie
Poštová adresa: Lange Reihe 81, 20099 Hamburg, Nemecko
E-mail: info@raj-hupp.de

Identifikačné číslo dane z predaja
Informačné číslo o dani z obratu je: DE 296 401 335