Shipping

LANDE 1 STAL 2 STAR 3 STAR 4 STOR OG 4 +
Innenfor Tyskland 49,90 euro 89,0 euro 129,40 euro 149,40 euro
Europa 99,9 euro 189,90 € 249 € 269 €
Eu (land som Sveits, Norge osv. Ikke del av EU) 149,0 euro 259,9 € 329 ,9 € 499,0 euro
Utenfor Europa. 399,0 euro 599 euro 799 ,9 € 89,9 euro