Επικυρώστε & καταχωρήστε την πρόεδρό σας John Barber & Sons.

Κάθε πρωτότυπο και επίσημα αγορασμένο καρέκλα John Barber & Sons έχει “UNIQUE CHAIR CODE (UCC)”. Αυτός ο κωδικός θα βρείτε στο τιμολόγιό σας ή / και στην καρέκλα σας. Εάν η καρέκλα σας έχει αγοραστεί πριν από τον Απρίλιο του 2018, μπορείτε να ζητήσετε από την υποστήριξη μας να σας παράσχει το UCC μετά την αποστολή του αριθμού του τιμολογίου και των λεπτομερειών χρέωσης. Κάθε αρχική και επίσημη αγορά καρέκλα John Barber & Sons έχει “UNIQUE CHAIR CODE (UCC)”. Αυτός ο κωδικός θα βρείτε στο τιμολόγιό σας ή / και στην καρέκλα σας. Εάν η καρέκλα σας αγοράζεται πριν από τον Απρίλιο του 2018, μπορείτε να ζητήσετε από την υποστήριξή μας να σας παράσχει το UCC αφού στείλετε τον αριθμό του τιμολογίου σας και τα στοιχεία χρέωσής του.

[coupon_field]