Ταχυδρομική έδρα της διεύθυνσης:

Πρακτικό Raj
Lange Row 81
20099 Αμβούργο
Γερμανία

Αποθήκη, εκθεσιακός χώρος, πωλήσεις &; συμβουλές:

John Barber &; Υιοί
Χάμερμπρουκστρας 7
20097 Αμβούργο
Γερμανία

Αυτοί είναι οι ιστότοποι της εταιρείας εμπορικών και παραγωγικών εταίρων RAJ. Η RAJ Handels- und Produktionspartner είναι ατομική επιχείρηση γερμανικού δικαίου με έδρα το Αμβούργο. Εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο.
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρακτικό Raj (Πρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος)

Στοιχεία επικοινωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Lange Reihe 81, 20099 Αμβούργο, Γερμανία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@raj-hupp.de

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων
Ο αριθμός φορολογικού στοιχείου επί των πωλήσεων είναι: DE 296 401 335