Утвърдете и регистрирайте своя председател John Barber & Sons.

Всеки оригинален и официално закупен стол на John Barber & Sons има „UNIQUE CHAIR CODE (UCC)“. Този код ще намерите във фактурата или / и на вашия стол. Ако вашият стол е закупен преди април 2018 г., можете да поискате от нашата поддръжка да предоставим вашия UCC, след като изпратите номера на фактурата и данните си за плащане.